Det overnaturlige hjørnet...

Chakra

Administratoren i gruppen Spåing, healing, kortlegg og mitt åndearbeide skriver følgende om Chakra:

Chakraene er våre energisentre.
De er åpningene som gjør at livsenergien kan flyte inn og ut av auraen og kroppen vår. De er ikke fysiske, vi kan altså ikke se de med det blotte øyet.
Chakraene ligger på midtlinjen gjennom hele kroppen og binder livsenergien med den fysiske kroppen. Det er mest vanlig å dele systemet opp i syv hovedchakraer, der hvert senter representerer sin egen farge og funksjon, ulike fordeler og svakheter ved et livsområde.

chakra
Chakraer står i forbindelse med blant annet farger, vibrasjoner og toner.
Ofte er vi i ubalanse ved at noen chakraer er underaktive, noe som gjør andre chakra overaktive. For å oppnå balanse mellom chakraene må man derfor lokalisere hvilke chakra som er underaktivt og hvorfor det er det.
Dette kan for eksempel være underaktivt på grunn av fortrengte følelser, for lite eller mye hvile, kosthold, mosjon, negative tankeganger og mye mer. Alt ettersom hvilke chakra det er snakk om. Det er normalt at chakraer går inn og ut av balanse. Problemet kommer når ubalansen forblir og man får en stagnasjon av energi.
Siden hvert av chakraene er knyttet opp mot en eller flere kroppsfunksjoner, påvirker blokkeringer i chakraene kroppen vår. Også våre følelser og mentale helse er knyttet til chakraene. Når man for eksempel føler seg stresset vil man også føle det i det chakraet som er knyttet opp mot stress.
Ved å løse opp blokkeringene i det gjeldende chakraet vil man automatisk føle seg bedre da energistrømmen vil få bedre flyt. 

 

Det overnaturlige hjørnet...

Vi utforsker det overnaturlige….

Vi har vell alle på et eller annet tidspunkt tenkt at vi gjerne skulle vist hva fremtiden bringer. Noen mennesker tror at enkelte, såkalte synske, kan lese eller få frem tegn fra framtiden som venter enn. Om man først beveger seg inn på temaet synske, healing, ganing osv kommer det en hel haug med spørsmål.

Spåkule

Bildets kilde; Google

Finnes det virkelig synske? Er det noen som kan lese fremtiden vår? Er den skrevet i stein eller kan den endres ettersom hva vi gjør med informasjonen vi tilegner oss? Hva er det som avgjør om man er synsk eller ikke? Hvordan leser man noen? Hvilken informasjon kan man få? Fortid, nåtid eller fremtid? Hvordan hjelpemidler finnes? Hvordan bruker ulike synske sine evner?

Hver tirsdag en periode fremover skal vi ta en titt på det overnaturlige. Intervjuer, informasjon om ulike måter å lese på og det åndelige. Følg med. Namaste.